Prečítať a preštudovať Zmluvné podmienky (pozri menu), sú tu uvedené ceny za dopravu zásielok od Slovenskej pošty.

08.04.2013 17:36